REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dotyczące internetowego zakupu biletów grupowych oraz indywidualnych na atrakcje oferowane przez Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodnicze, ul. gen. J. Dąbrowskiego 14 w Zielonej Górze, zwane dalej „Centrum” oraz seanse w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, ul. gen. W. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze, zwane dalej „Planetarium”.
 2. Zakup biletów online odbywa się przez stronę internetową http://bilety.centrumnaukikeplera.pl/ i oznacza zaakceptowanie regulaminu wybranej placówki. Regulaminy Centrum i Planetarium są dostępne na stronach internetowych odpowiednio http://centrumprzyrodnicze.pl/ oraz http://planetariumwenus.pl/.
 3. Sprzedaż on-line dotyczy biletów: NORMALNY, ULGOWY, ZBIOROWY.
 4. Bilet NORMALNY to bilet dla osoby dorosłej, której nie przysługują ulgi.
 5. Bilet ULGOWY to bilet dla osoby z uprawnieniami do korzystania z ulg. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 18. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (tj. legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek), osobom niepełnosprawnym z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej. W przypadku osób niepełnosprawnych, zaliczonych orzeczeniem do znacznego stopnia niepełnosprawności, nabycie biletu upoważnia do wejścia z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet tylko w kasie Centrum lub Planetarium za 1 zł dla opiekuna).
 6. Bilet ZBIOROWY – w przypadku zorganizowanej grupy dzieci, młodzieży oraz dorosłych, liczącej co najmniej 15 osób, opiekun nabywa bilet wstępu ze zniżką za kwotę 1 zł – tylko w kasie Centrum lub Planetarium.
 7. Tylko w kasach Centrum i Planetarium do nabycie są bilet „ZGrana Rodzina” oraz „ZGrani Zielonogórzanie 50+” – dla osób posiadających ważną Kartę. Zniżka na bilet przyznawana jest po okazaniu ważnej Karty.
 8. W przypadku korzystania ze zniżki w cenie zakupu biletów lub z biletów specjalnych, przy sprawdzaniu biletów lub podczas odbioru biletów w kasach Centrum i Pkanetarium, Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania ze zniżki (tj. legitymacja studencka, uczniowska, emerycka, Karta „ZGranej Rodziny” 2 czy „ZGranych 50+”, itp.). Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wstępu na wydarzenia w Centrum czy Planetarium oraz nie podlegają zwrotowi.
 9. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą przebywać na terenie Centrum oraz podczas pokazów w Planetarium wyłącznie pod opieką osób dorosłych po zakupie odpowiednich biletów.
 10. Podczas dokonywania zakupu należy wybrać termin wizyty, rodzaj i godzinę atrakcji w Centrum lub w Planetarium, następnie w formularzu danych należy wpisać: imię i nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.
 11. W przypadku zakupu biletów na większą ilość atrakcji, należy zwrócić uwagę na godziny rozpoczęcia i dokładny czas ich trwania, tak aby zdążyć na każdą z nich. 
 12. Jeśli osoba kupująca bilet zaznaczyła w systemie, że chce otrzymać Fakturę VAT, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem drogi elektronicznej na poprawnie podany adres e-mail.
 13. Fakturę wystawia się na podstawie zakończonej transakcji, tzn. system odnotował poprawnie zakończoną transakcję płatności.
 14. Opłatę za transakcję przez portal PolCard należy dokonać w ciągu jednej godziny od momentu złożenia zamówienia. Przed dokonaniem płatności należy zapoznać się z regulaminem płatności elektronicznych portalu PolCard na stronie: https://vpos.polcard.com.pl/vpos/ecom/service.htm.
 15. Przed dokonaniem płatności należy na stronie sprzedaży on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie dokonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez system sprzedaży.
 16. Każda transakcja zakupu biletów on-line dla osób indywidualnych zakończona jest otrzymaniem biletu drogą elektroniczną na poprawnie podany adres e-mail. Bilet należy wydrukować we własnym zakresie lub wyświetlić na ekranie urządzenia mobilnego.
 17. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie opisanym w ust. 10 sprzedaż zostaje anulowana.
 18. Bilety zakupione w systemie sprzedaży on-line upoważniają do skorzystania z atrakcji w Centrum lub Planetarium w określonym terminie, na który zostały zakupione.
 19. Nie zwracane są pieniądze za niewykorzystane bilety.
 20. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów lub wyświetlenie na ekranie urządzenia mobilnego oraz za ochronę biletów na swojej skrzynce mailowej. Nie jest możliwe wysłanie biletu po raz drugi.
 21. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: cp@centrumnaukikeplera.pl lub pw@centrumnaukikeplera.pl. Zostaną one rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych.

 

Regulamin rezerwacji:

 1. Klient indywidualny jednorazowo może dokonać rezerwacji maksymalnie dziewięciu biletów na jedno wydarzenie.
 2. W przypadku rezerwacji biletów dla grup minimalna ilość zarezerwowanych biletów musi być nie mniejsza niż dwadzieścia.
 3. W trakcie dokonywania rezerwacji należy podać pełne dane kontaktowe (zwłaszcza imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail). CN-Keplera zastrzega sobie prawo do  anulowania rezerwacji zawierającej niepełne lub nieprawidłowe dane.
 4. Po zakończeniu procedury rezerwacji, system automatycznie wysyła wiadomość e-mail na adres podany w trakcie dokonywana rezerwacji.
 5. Przy odbiorze biletów należy podać numer rezerwacji nadany podczas procedury rezerwacji oraz imię i nazwisko, na które dokonana była rezerwacja.
 6. Zarezerwowane bilety należy odebrać odpowiednio w kasie Planetarium Wenus lub Centrum Przyrodniczego nie później niż na 15 minut przed wydarzeniem. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
 7. Osoby posługujące się  biletem innym niż normalny zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przy odbiorze biletu w kasie.