Szanowni Klienci wyłącznie w kasach Centrum Nauki Keplera do nabycia bilety programu "ZGranych Zielonogórzan" po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi.