Regulamin rezerwacji:

  1. Klient indywidualny jednorazowo może dokonać rezerwacji maksymalnie dziewięciu biletów na jedno wydarzenie.
  2. W przypadku rezerwacji biletów dla grup minimalna ilość zarezerwowanych biletów musi być nie mniejsza niż dwadzieścia.
  3. W trakcie dokonywania rezerwacji należy podać pełne dane kontaktowe (zwłaszcza imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail). CN-Keplera zastrzega sobie prawo do  anulowania rezerwacji zawierającej niepełne lub nieprawidłowe dane.
  4. Po zakończeniu procedury rezerwacji, system automatycznie wysyła wiadomość e-mail na adres podany w trakcie dokonywana rezerwacji.
  5. Przy odbiorze biletów należy podać numer rezerwacji nadany podczas procedury rezerwacji oraz imię i nazwisko, na które dokonana była rezerwacja.
  6. Zarezerwowane bilety należy odebrać odpowiednio w kasie Planetarium Wenus lub Centrum Przyrodniczego nie później niż na 15 minut przed wydarzeniem. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
  7. Osoby posługujące się  biletem innym niż normalny zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przy odbiorze biletu w kasie.